Hội đồng trường THCS Vạn Hòa nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 09 thành viên, bà Phùng Thị Dung - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội Đồng