Trường TH CS Vạn Hòa nằm trên địa bàn xã Vạn Hòa là một trường vùng ven của thành phố Lào Cai , với 11 thôn gồm…… nhân khẩu , đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc nông , lâm, tiểu ...